اساتید آموزشگاه

اساتید این آموزشگاه همگی ازدانش آموختگان رشته موسیقی در سطح دانشگاهی و عمدتا از اساتید دانشگاه های موسیقی هستند

فرزین طهرانیان

نوازنده گیتار کلاسیک – استاد دانشگاه

رضا مهدوی

رضا مهدوی

امیرعلی بكان

امیرعلی بكان

امیر مهیار تفرشی پور

امیر مهیار تفرشی پور

مهرداد کریم خاوری

مهرداد کریم خاوری

فریده رضایی

فریده رضایی، نوازنده قانون

ابراهیم قائدی

ابراهیم قائدی

محمدرئوف قنبری

محمدرئوف قنبری

بهاره صفایی

بهاره صفایی

آرمین حسینی

آرمین حسینی

ساغر مقدم‌فر

ساغر مقدم‌فر

ماهنوش صالحی

ماهنوش صالحی

مونا محمدیان

مونا محمدیان

هامون هاشمی

هامون هاشمی

غزاله مبرزازاده هراتی

غزاله میرزازاده هراتی

ایمان شب‌خیز

ایمان شب‌خیز

فرناز خاکپور

فرناز خاکپور

حسین درست‌پور

حسین درست‌پور
TotalRecords:30
rPP:18
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1 2  
صفحه 1 از 2  |  تعداد رکورد ها : 30  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 18