مراسم رونمایی سى دى ماه پیشونى و جشن پارسى

چهارشنبه, 14 آبان 1399
مراسم رونمایی از دو آلبوم ماه‌پیشونی و جشن پارسی، منتشر شده از نشر ماهور، روز جمعه با سخنرانی خانم صوفی، دکتر تفرشی‌پور، استاد میلانی، استاد معینی، استاد بکان و استاد قاضی‌زاده و با اجرای استاد صفایی، استاد هاشمی و دکتر تفرشی‌پور برگزار شد. در این مراسم آهنگسازان جوان آموزشگاه موسیقی ریشه در خاک، قطعات خود را معرفی کردند و در پایان قطعه بنت شلبیه به تنظیم باران حسینی توسط کر آکاپلا گروه آهنگسازان نوجوان به رهبری استاد میلانی اجرا شد. آلبوم های ماه پیشونی و جشن پارسی هم اکنون در سراسر ایران قابل تهیه هستند.