اساتید آموزشگاه

اساتید این آموزشگاه همگی ازدانش آموختگان رشته موسیقی در سطح دانشگاهی و عمدتا از اساتید دانشگاه های موسیقی هستندامیرعلی بكان

امیرعلی بكان


تالیفات:


ترجمه ھا:


سوابق تحصیلی:


سمت ھا:


محل تولد:


بیوگرافی:

امیرعلی بكان در سال 1350 در تهران متولد شد. او تحصیلات خود را در رشته موسیقی ادامه داد و از دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. بكان پیانو را زیر نظر ناصری و سه تار را زیر نظر علی بیانی آموخت و از محضر اساتیدی چون مشایخی، دكتر شاهین فرهت، دكتر حسین ریاحی، فریدون ناصری و كامبیز روشن روان بهره مند شده. بكان عضو شورای عالی موسیقی سازمان صدا و سیما، عضو شورای كودك سازمان صدا و سیما، بازرس كانون موسیقی دانان خانه سینما و بازرس كمیته آهنگسازان و رهبران اركستر خانه موسیقی می باشد.پیشینه و فعالیت ھای ھنری:


سازھا و روش ھای تدریس آنھا:


توضیحات اضافه:


کد ملی:


شماره شناسنامه:


تاریخ تولد:
- - -

تاریخ شروع ھمکاری با آموزشگاه:
- - -

ایمیل:


وب سایت:
http://www.rishehdarkhak.com

موبایل:


روز ھای حضور در آموزشگاه / دانشگاه: