آموزشگاه موسیقی ریشه در خاک

اساتید آموزشگاه

اساتید این آموزشگاه همگی ازدانش آموختگان رشته موسیقی در سطح دانشگاهی و عمدتا از اساتید دانشگاه های موسیقی هستندنوازنده گیتار کلاسیک – استاد دانشگاه

فرزین طهرانیان


تالیفات:

کتاب نظری به تاریخ آموزش گیتارکلاسیک – تالیف
چاپ 1388 تهران انتشارات پرگار

کتاب اصول پایه آموزش موسیقی – تالیف
چاپ 1390 نشر هم آواز تهران

هارمونی مقدماتی جز برای گیتار کلاسیک
چاپ 1392 نشر هم آواز تهران

مجموعه مقالات اصول آموزش موسیقی
چاپ شده در مجله فرهنگ و آهنگ از شماره 27

کتاب اصول پایه آموزش موسیقی – تالیف
چاپ دوم 1392 نشر هم آواز تهران

کتاب تکنیکهای روزانه گیتار کلاسیک
پاییز 1393 نشر هم آواز تهرانترجمه ھا:


سوابق تحصیلی:

کارشناس موسیقی ( نوازندگی و معلی گیتار کلاسیک ) از آکادمی ملی موسیقی اوکراین (کلاس پروفسور میخایلنکو )
کارشناس ارشد موسیقی ( نوازندگی و معلی گیتار کلاسیک ) از آکادمی ملی موسیقی اوکراین (کلاس پروفسور میخایلنکو ) سال  2008سمت ھا:


محل تولد:
تهران

بیوگرافی:

آثار ضبط شده
شدریک -  آلبوم تکنوازی گیتارکلاسیک – انتشارات روایت
اجرای آثاری از دوره کلاسیک تا معاصرضبط شده در استودیو دیلمان زمستان 1388 آماده انتشار
از اصفهان تا اصفهان – اجرای موسیقی جز به همراه صنم پاشا 1394پیشینه و فعالیت ھای ھنری:

*تدریس درمدرسه موسیقی بین المللی در شهر کی یف – اوکراین 2006-2008
*استاد دانشکده موسیقی دانشگاه هنر از مهرماه 1387
دروس : ساز جهانی ، هم نوازی ، ارکستر ، مدیریت کارگاه و آموزشگاه و اجرای صحنه ای
*استاد دانشکده هنرومعماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز از مهرماه 1387
درس : سازجهانی – تاریخ موسیقی – اجرای صحنه ای
*استاد دانشکده هنرومعماری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز سال تحصیلی 1391-92
*استاد هنرستان عالی موسیقی ایران از سال 1392سازھا و روش ھای تدریس آنھا:


توضیحات اضافه:


کد ملی:


شماره شناسنامه:


تاریخ تولد:
1356/01/01 - 12:00:00 ق.ظ

تاریخ شروع ھمکاری با آموزشگاه:
- - -

ایمیل:
farzingtr@gmail.com

وب سایت:
http://www.rishehdarkhak.com

موبایل:
09194098247

روز ھای حضور در آموزشگاه / دانشگاه:


پرینتپرینت