آموزشگاه موسیقی ریشه در خاک

اساتید آموزشگاه

اساتید این آموزشگاه همگی ازدانش آموختگان رشته موسیقی در سطح دانشگاهی و عمدتا از اساتید دانشگاه های موسیقی هستندابراهیم قائدی

ابراهیم قائدی


تالیفات:


ترجمه ھا:


سوابق تحصیلی:


سمت ھا:


محل تولد:
اهواز

بیوگرافی:

از سال 1373با ساز سنتور نزد آقای بهمن برومند در اهواز آشنا شد و پس از عزیمت به تهران از سال 1384سلفژ را نزد آقای علیرضا شفقی نژاد و آواز را نزد ایشان و استاد محمد نوری شروع کرده و به سبب طی دوره ی عالی عضو گروه ک ر فیلارمونیک ایران )گروه کر استاد محمد نوری( گردید . از سال 8513 وارد دانشکده موسیقی شده و فارغ التحصیل کاردانی موسیقی در گرایش نوازندگی ساز ویلنسل و در ادامه فارغ التحصیل کارشناسی معماری گردید. همزمان با تحصیل در دانشکده موسیقی دوره های آزاد نوازندگی ،رهبری ارکستر، آهنگسازی ، هارمونی، ارکستراسیون، شناخت موسیقی غرب و تاریخ موسیقی غرب و شرق را نزد اساتیدی چون داوود جعفری ، علی رهبری، مجید اسماعیلی، کریستین شولتز، سهراب کاشف، لوریس چکناواریان، هوشنگ استوار، سعید شریفیان ، فرید عمران، آرمان نوروزی ، شهرام توکلی و علی اکبر قربانی طی نمود. پس از فارغ التحصیل شدن از دانشکده به صورت حرفه ای در ارکسترهای متعدد از جمله ارکستر سمفونیک تهران با رهبری علی رهبری، ارکستر سازهای ملی به سرپرستی ایشان و رهبری اسماعیل تهرانی، ارکستر آکادمیا، ارکستر پاسارگاد، ارکستر موسیقی نو، ارکستر فرهنگ و هنر، ارکستر البرز، ارکستر رودکی ار کستر رتوریک و دیگر ارکسترها به نوازندگی ساز ویلنسل، قیچک باس و خوانندگی در گروه کر مرتبط با ارکستر در تالارهای وحدت و رودکی ،فرهنگسرای نیاوران و سالن برج میلاد، سالن های دانشگاه تهران و سالن اندیشه سازمان حوزه هنری به فعالیت پرداخت. وی در زمینه تدریس با آموزشگاه های متعدد در سطح شهر تهران همکاری داشته است، از جمله آموزشگاه آکادمیا با ریاست دکتر فرید عمرانپیشینه و فعالیت ھای ھنری:


سازھا و روش ھای تدریس آنھا:


توضیحات اضافه:


کد ملی:


شماره شناسنامه:


تاریخ تولد:
1358/01/01 - 12:00:00 ق.ظ

تاریخ شروع ھمکاری با آموزشگاه:
- - -

ایمیل:


وب سایت:
http://www.rishehdarkhak.com

موبایل:


روز ھای حضور در آموزشگاه / دانشگاه:


پرینتپرینت